RING OSS - 08-124 202 46

Stubbfräsning Stockholm

RING OSS - 08-124 202 46

Trädgårdstjänster

Stubbfräsning i Stockholm för att skapa vacker trädgård.

Med snart 40 år i branchen har vi skaffat oss stor erfarenhet och kunskap av alla typer av trädgårdstjänster, och vi kan hjälpa dig med i stort sett alla typer av trädgårdstjänster, till exempel beskärning, trädfällning och stubbfräsning i Stockholm .

Trädgårdstjänster i Stockholm

Våra trädgårdstjänster täcker det mesta inom skötsel av utemiljö och gröna ytor. Vi erbjuder trädgårdstjänster i Stockholm året om och har ett stort kontaktnät av samarbetspartners, vilket gör att vi kan lösa det mesta när det kommer till trädgårdstjänster i Stockholm.

Vi erbjuder bland annat de här 9 tjänsterna:

1. Trädfällning och stubbfräsning i Stockholm.
2. Beskärning av träd och buskar.
3. Skötsel och underhåll av trädgårdar och utemiljöer.
4. Slyröjning och ogräsrensning.
5. Gräsklippning och slåttning.
6. Häckklippning.
7. Plantering och skötsel av annueller, som rosor och perenner.
8. Vår- och höststädning.
9. Projektering och anläggning av trädgårdar och gröna rum.

Vi har även arborister och kan utföra specialtjänster som skötsel av fontäner och dammar, och rensning av dagvattenbrunnar och diken.

Behöver du hjälp med trädgårdstjänster, kanske beskärning,trädfällning eller stubbfräsning i Stockholm? Hör av dig till oss så löser vi det!

Trädvård och stubbfräsning i Stockholm

Är det dags att putsa era träd och/eller buskar? Det ordnar vi! Vi har lång erfarenhet av beskärning av såväl träd som häckar och buskar. Vårt mål är alltid att göra våra kunder nöjda och arbeta på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi tänker grönt!

Regelbunden trädvård är viktigt och beskärning av träd är inte bara en estetisk åtgård, beskärning behövs också för att trädet ska vara friskt och inte utgöra en fara. En beskärning av träd kan innebära allt från att avlägsna enstaka grenar, som kanske är torra, skadade eller växer fel, till att ta bort hela trädkronor. Vi avgör från fall till fall vad som behöver göras med varje enskilt träd, men vi är alltid varsamma vid beskärning av träd. Syftet med en trädeskärning är alltid att få vackra och välmående träd. En misslyckad trädbeskärning riskerar att snarare skada trädet, vilket kan göra det mindre estetiskt vackert.

3 anledningar till varsam beskärning av träd:

1. Att ta bort grenar förstör träden rent biologiskt.

2. En beskärning ska behålla trädets ursprungsform så gott det går, då förblir trädet naturligt vackert.

3. Beskärning är inte ett sätt att minska trädets storlek.

Kontakta oss gärna om du vill ha hjälp med beskärning av dina träd!

Experter på trädfällning 

Trädfällning är inget man gör bara för skojs skull. Det är ett stort projekt som kräver kunskap och förberedelse. Trädfällning av döda och sjuka träd sker både på grund av trädets hälsa och estetiska värde, men även av säkerhetsskäl.

Det händer också att friska, levande träd måste fällas, kanske för att de stör andra träd, eller för att skapa utrymme åt exempelvis byggnader, ledningar och vägar.

Behöver du trädfällning och/eller  stubbfräsning i Stockholm kan du känna dig trygg med att anlita oss. Vi har lång erfarenhet av både beskärning och trädfällning!

Trädfällning och stubbfräsning i Stockholm.